วัดพุทธบูชา

เลขที่ 181 หมู่ 3 ถ.พุทธบูชา ซอย 30 ริมคลองบางมด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-426-3667, 02-874-8108

พระประธานในอุโบสถ

พระพุทธชินราชจำลอง ของวัดพุทธบูชานี้ มีขนาดเท่าองค์จริง มีหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว (๒.๘๗๕ เมตร) สูง ๗ ศอก หล่อด้วย ทองสัมฤทธิ์ (เป็นโลหะผสมระหว่างทองเหลืองและดีบุก) น้ำหนัก ๓ ตัน (๓,๐๐๐ กิโลกรัม) มีพุทธลักษณะที่งดงาม มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ เรือนแก้ว (ลวดลายคล้ายตัวพญานาค ดุจรัศมีล้อมรอบองค์พระ) ยักษ์ (มีลักษณะกึ่งนั่งกึ่งยืนมือขวาถือกระบองอยู่ปลายเรือนแก้วทางด้านซ้าย) มาร (ลักษณะอยู่ในท่ากำลังเหาะมือทั้งสองข้างจับบ่วงบาศบนศรีษะ อยู่ปลายเรือนแก้วตรงด้านขวา) ฝาผนังด้านหลังขององค์พระ ลงรัก เขียนลวดลายปิดทองเป็นรูปใบไม้และดอกไม้ มีปูนปั้นนูนรูปเทพบูชา (หมู่เทวดา นางอัปสร โปรยดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชา) พร้อมสมบูรณ์ เหมือนองค์จริงทุกประการ ประดิษฐานในอุโบสถหลังใหม่ ราคาในการก่อสร้างองค์พระ๒๘๑,๐๐๐ บาท

คลื่นพุทธบูชา FM100.25 MHz

สถานีวิทยุกระจายพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม

พระราชภาวนาพินิจ พระราชภาวนาพินิจ

หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย ท่านจะดำรงตำแหน่งเป็นเจาอาวาส วัดพุทธบูชา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

31 ตุลาคม 2553

ไวพจน์ลาบวช

ไวพจน์ ลาบวช 1-2
Artist:

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

 คลิกฟังออนไลน์ :


01 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ลาบวช 21 มิถุนา.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


02 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ต้นฉบับลาบวช.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


03 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - โห่ 3 ลา ไวพจน์
 คลิกฟังออนไลน์ :


04 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เบิกบายศรี(โห

 คลิกฟังออนไลน์ :


05 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทำขวัญนาค.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


06 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระดีกว่า.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


07 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ไวพจน์กล่อมนา.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


08 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เหยียบโลกผิด.mp3

 ฟังออนไลน์ :


09 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ให้พี่บวชเสีย.mp3

 ฟังออนไลน์ :


10 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - -หนุ่มน้อยลาบ

 คลิกฟังออนไลน์ :


01. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ไวพจน์ลาบวช.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :


02. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เกิดเป็นชายต้.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


03. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระเถิดหนุ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


04. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ให้พี่บวชเสีย.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


05. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชเสียก่อนเถ.mp3

 ฟังออนไลน์ :


06. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระดีกว่า.mp3

 ฟังออนไลน์ :


07. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระแหล่ะดี.mp3

 ฟังออนไลน์ :


08. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชแทนค่าน้ำน.mp3

 ฟังออนไลน์ :


09. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ไวพจน์กล่อมนา.mp3

 ฟังออนไลน์ :


10. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทำขวัญนาค.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


11 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทิดใหม่ใจเศร้.mp3
ไวพจน์ ลาบวช 1


01. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ไวพจน์ลาบวช

02. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เกิดเป็นชายต้องบวช

03. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระเถิดหนุ่มน้อย

04. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ให้พี่บวชเสียก่อน

05. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชเสียก่อนเถิดพี่

06. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระดีกว่า

07. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระแหล่ะดี

08. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชแทนค่าน้ำนม

09. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ไวพจน์กล่อมนาค

10. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทำขวัญนาค

11. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เบิดบายศรี ( โห่ 3 ลา )

12. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - โห่ 3 ลาไวพจน์กองยาว

13. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทิดใหม่ใจร้อน

14. ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทิดใหม่ใจเศร้าไวพจน์ลาบวช 2


01 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ลาบวช 21 มิถุนา

02 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ต้นฉบับลาบวช

03 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - โห่ 3 ลา ไวพจน์กลองยาว

04 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เบิกบายศรี(โห่ ลา)

05 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทำขวัญนาค

06 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชพระดีกว่า

07 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ไวพจน์กล่อมนาค

08 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - เหยียบโลกผิด

09 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ให้พี่บวชเสียก่อน

10 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - หนุ่มน้อยลาบวช

11 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - ทิดใหม่ใจเศร้า

12 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - บวชแก้บน

13 ไวพจน์ เพชรสุพรรณ - คำสอนก่อนบวช

metiatation 1

30 ตุลาคม 2553

เพลงสวดสรรเสริญพระพุทธะโพธิสัตว์ชุดที่ 1

 คลิกฟังออนไลน์ :
Dharmagita Metta

 คลิกฟังออนไลน์ :
สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่1

 คลิกฟังออนไลน์ :
สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่2

 คลิกฟังออนไลน์ :
สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่3

 คลิกฟังออนไลน์ :
สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณี บทที่4

 คลิกฟังออนไลน์ :
六字大明咒

 คลิกฟังออนไลน์ :
平和之月_六字大明咒

 คลิกฟังออนไลน์ :
六字大明咒

 ฟังออนไลน์ :
六字大明咒

 ฟังออนไลน์ :
6a_20_01

 คลิกฟังออนไลน์ :
6z_8

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :
6z_12_guanyingfamen

 คลิกฟังออนไลน์ :
6z_16

 คลิกฟังออนไลน์ :
6z_17

 คลิกฟังออนไลน์ :
6z_21

 ฟังออนไลน์ :
6z_24

 ฟังออนไลน์ :
6z_26

 ฟังออนไลน์ :
6z_43_shouyu

 ฟังออนไลน์ :
6z_chuanggu

 ฟังออนไลน์ :
6z_fw

 คลิกฟังออนไลน์ :
6z_gejie_01

 คลิกฟังออนไลน์ :
6z_gejie_02

 คลิกฟังออนไลน์ :
6z_ht_01

 คลิกฟังออนไลน์ :
6z_yuyueban

 คลิกฟังออนไลน์ :
6zi_damingzhou1

 คลิกฟังออนไลน์ :
6zi_damingzhou3

 คลิกฟังออนไลน์ :
6zi_damingzhou5

 คลิกฟังออนไลน์ :
6zi_qiyu

 ฟังออนไลน์ :
jsy_09

 ฟังออนไลน์ :
Om_Ma_Ni_Pe_Me_Hum

 คลิกฟังออนไลน์ :
ZongNan_lzmz

 คลิกฟังออนไลน์ :
六字大明咒

 คลิกฟังออนไลน์ :
六字大明咒_佛教圣歌的冥想之声

 คลิกฟังออนไลน์ :
六字大明咒_六字断除六道苦难颂_汉语

 คลิกฟังออนไลน์ :
六字大明咒_六字断除六道苦难颂_蒙语

 คลิกฟังออนไลน์ :
天使波罗蜜系列_六字大明咒

 คลิกฟังออนไลน์ :
Chant_Avalokiteshvara Tibetan

 คลิกฟังออนไลน์ :
avalokitesvara bodhisattva

 ฟังออนไลน์ :
avalokitesvara bodhisattva

 ฟังออนไลน์ :
maha karuna dharani (ta pei cou)2

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013