ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

01 พฤศจิกายน 2553

รวมเพลงธรรมะมากมาย

เพลงบรรเลงแต่มีเสียงธรรมชาติประกอบซาวน์


 คลิกฟังออนไลน์ :






(เอี๊ยะ ซื่อ จิ่ว)บทสวดพระไภษัขยคุรุไวฑูรยประภาส.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






บทสวดพาหุง(พุทธชัยมงคลถาถา).mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






มหากรุณาธารณีสูตร.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






หนันอู่กวนซื่ออินผูซ่า.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






01 Butterflies & Flowers.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






02 Rainbow.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






03 The Bulbul.mp3





 ฟังออนไลน์ :






04 Strolling In The Garden.mp3





 ฟังออนไลน์ :






05 Fox.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






06 Dragonfly.mp3





 คลิ๊กฟังออนไลน์ :






07 Fly To Imagination.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






08 The Couple Birds.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






09 Evening.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






10 Sundown.mp3





 ฟังออนไลน์ :






11 Butterflies & Flowers.mp3





 ฟังออนไลน์ :






12 Rainbow.mp3





 ฟังออนไลน์ :






13 Strolling In The Garden.mp3





 ฟังออนไลน์ :






14 Fox.mp3





 ฟังออนไลน์ :






15 Evening.mp3











 คลิกฟังออนไลน์ :






เหล่าซือเตอฮูฮวน.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






เอวี๋ยน.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






เอวี่ยนหม่านเหยินเซิง.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






จ๋านซื่อชั่งจือจี่.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






จินเคอจี๋ตี้.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ฉงเซียงฟง.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ซือซืออ้วงถูเอ๋อ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ซือถูเก๋อ.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ลิ่งอี๋จงเซียงโฉว.mp3





 ฟังออนไลน์ :






หมู่โหยวอี๋ต้วนฮั่ว.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






อิ่วถูฉางเซียงอี.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






อุ้นไฉหง.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ฮ่วนเต๋าเซียนตี้เล่ย.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ฮวนอิงเกอ.mp3














 คลิกฟังออนไลน์ :






เกลียวทุกข์.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






เหมือนกรงขังใจ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






กลับคืน.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






การให้อภัย.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ชีวิตฟุ้งเฟ้อ.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ตัดมลทินว่ายวนหมดสิ้นหมองทุกข์.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ทุกข์เพราะกรรม.mp3





 คลิ๊กฟังออนไลน์ :






นั่งกลางผิงซันคอยศิษย์.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






พิจารณาญาณ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






มอบชีวิตให้ฟ้าจริง.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






มั่นจิตเจริญธรรม.mp3







 คลิกฟังออนไลน์ :






ศิษย์เบาปัญญา.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ห่วงศิษย์ไม่หวนคืน.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






หวนคืนบ้านเดิม.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






อาจารย์ศิษย์สัมพันธ์.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






อุทิศกายใจ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






โลกแดนมายา.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






กลับหวนคืนมาตุภูมิ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






คลายทุกข์.mp3





 ฟังออนไลน์ :






คอยเจ้าสู่หนันผิงซัน.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ตื่นทันกาล.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ทดสอบใจ.mp3





 คลิ๊กฟังออนไลน์ :






นำหนทางสัจธรรมสูงส่ง.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ปฏิบัติธรรมสำนึกรู้.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ร่วมเพียรร่วมพ้น.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






วิมุตติญาณ.mp3





 ฟังออนไลน์ :






เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งมาตุภูมิ.mp3





 ฟังออนไลน์ :






โลกแห่งความฝัน.mp3





 ฟังออนไลน์ :






กำแพงชีวิต.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ชีวิตที่ต้องแลกมา.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ปาฏิหาริย์แห่งการเสียสละ.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ย้อนมองในใจ.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ร่วมใจประสานใจ.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






วิถีสัตว์โลก.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






อย่ายอมแพ้.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






อาจารย์ที่ห่วงใย.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






เดินทันกาลญาณหวนคืน.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






เปิดประตูไขเรียกตน.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






เลิกแล้วค่ะ(ครับ).mp3





 ฟังออนไลน์ :






ใจหนึ่ง.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ให้เห็นตนด้วยปัญญา.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






กระจ่างจิตญาณหลุดพ้น.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






กลัวศิษย์หลงทาง.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






คืนหลงฮว๋ามารดาเฝ้าคอย.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






จะเก็บไว้เพื่อศิษย์.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ปลูกจิตธรรม.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






รอเจ้ากลับคืน.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






รู้หลัก แนวทาง เป้าหมาย ทิศเดียว.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ล่องธรรมนาวา.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ศิษย์บำเพ็ญตน.mp3





 ฟังออนไลน์ :






สู่ธรรมสู่บุญ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






หลงไพรวัน.mp3





 คลิ๊กฟังออนไลน์ :






หินฝนทองกลั่นกรองคุณธรรม.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






อาจารย์คิดถึงศิษย์น้อย.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






เวียนธรรมจักร.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






แพร่ธรรมด้วยเมตตา.mp3








 คลิกฟังออนไลน์ :






ใจขอยังมีปณิธาน.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ควบคุมเสียก่อน.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






จากกันยากลืมเลือน.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ตามรอยอริยา.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ตื่นจากฝัน.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ปลุกตนตื่นจากฝัน.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ปลูกต้ นธรรม.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ฝ่าฟันทางไกลไม่ท้อ.mp3





 ฟังออนไลน์ :






มุ่งงานพุทธานำมาผาสุก.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ยิ่งขัดขวางก็ยิ่งฟันฝ่าไป.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






รอพุทธาฟ้าคืนกลับ.mp3





 คลิ๊กฟังออนไลน์ :






รู้ทางบ้านเดิม.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






สวรรค์สร้างงานปราชญ์อริยา.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






สุขจริงจึงพบนิพพาน.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






หวังศิษย์เจริญกว้างไกล.mp3





 ฟังออนไลน์ :






เจริญผลผลิน.mp3





 ฟังออนไลน์ :






เมื่อฟ้าเปลี่ยนสี.mp3





 ฟังออนไลน์ :






เสียงเพรียกแห่งชีวิต.mp3





 ฟังออนไลน์ :






แปรโลกดั่งแดนสรวง.mp3">แปรโลกดั่งแดนสรวง.mp3





 ฟังออนไลน์ :






แรกเริ่มบำเพ็ญ.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ไม่อยากให้ศิษย์ทุกข์.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






คลื่นลมชีวิต.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






จิตรู้แจ้ง.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ทุกสิ่งสำเร็จสำคัญที่ใจ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






นาวาธรรมเร่งฉุดทั่วครรลอง.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ปณิธานใจ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ร่มโพธิ์แสงธรรม.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






รอผองแกะคืน.mp3





 ฟังออนไลน์ :






รักศิษย์เสมอ.mp3





 ฟังออนไลน์ :






รักษาธรรมอยู่คู่กาย.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






รังสรรค์มิตร.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ส่งไฟชีวิตสืบไป.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






สะพานทอดสื่อเบื้องบน.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






หวังศิษย์จะทนทุกข์ได้.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






เพียรธรรมจริงฐานบัวงาม.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






แบกรับภาระศักดิ์สิทธิ์.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






แล่นเรือลุนิพพาน.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






กลัวศิษย์หักเห.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ขอเจ้าจงภูมิใจ.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ขอให้ใจมีธรรม.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ขออยู่เพื่อธรรม.mp3





 คลิ๊กฟังออนไลน์ :






ขัดเกลาจิตนี้ให้ดี.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






จิตใจใฝ่คุณธรรม.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






จิตใจมุ่งมั่นยังคงสว่างทางต่อไป.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :









รวมเพลงธรรมะชุดที่ 2






 คลิกฟังออนไลน์ :






เลิกแล้วค่ะ(ครับ).mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






จิตใจมุ่งมั่นยังคงสว่างทางต่อไป.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






จิตศรัทธาธรรมมุ่งมั่น.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






จี้กงน้อยร่วมใจอนุเคราะห์ชาวโลก.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ฉุดเวไนยขึ้นเรือ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ชีวิตบนโลก.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ญาณทองหวนคืนบ้านเดิม.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ถึงกาลหวนเหย้า.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ทบทวนให้ดี.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ทุกทิศงานเหมือนดั่งบัวบาน.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ธรรมะแปรคนหลงให้เป็นพุทธชน.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






บำเพ็ญเพื่อประชา.mp3





 คลิ๊กฟังออนไลน์ :






บำเพ็ญจิตหล่อเลี้ยงธรรมญาณ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






บำเพ็ญสมบูรณ์.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






บำเพ็ญหนึ่งใจ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ปลุกเร้าใจศึกษาธรรมามิรู้หน่าย.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ปลูกฝังธรรม รากหยั่งกว้าง ทุกห้วงใจ.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ฝากบอกศิษย์รัก.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ฟื้นฟูจิตเดิมแท้.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ฟูมฟักใจ.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ร่วมแรงร่วมใจ.mp3











 คลิกฟังออนไลน์ :






ร่วมใจแปรหล้าคืนฟ้าเอกภาพ.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ร่วมผลักดันพลานุภาพธรรมค้ำชูโลก.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






รากเดิมฐานธรรม.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ล่องธรรมนาวาทั่วหล้ามหาสมุทร.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






วอนจันทร์หาศิษย์.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






สง่าทุกดวงใจ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






หนึ่งจุดชี้พระวิสุทธิอาจารย์.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






อาจารย์เฝ้าห่วงดูแล.mp3





 ฟังออนไลน์ :






อุทิศกายใฝ่บำเพ็ญ.mp3







 ฟังออนไลน์ :






หมู่โหยวอี๋ต้วนฮั่ว.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






อิ่วถูฉางเซียงอี.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






อุ้นไฉหง.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ฮ่วนเต๋าเซียนตี้เล่ย.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ฮวนอิงเกอ.mp3














 คลิกฟังออนไลน์ :






เกลียวทุกข์.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






เหมือนกรงขังใจ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






กลับคืน.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






การให้อภัย.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ชีวิตฟุ้งเฟ้อ.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ตัดมลทินว่ายวนหมดสิ้นหมองทุกข์.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ทุกข์เพราะกรรม.mp3





 คลิ๊กฟังออนไลน์ :






นั่งกลางผิงซันคอยศิษย์.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






พิจารณาญาณ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






มอบชีวิตให้ฟ้าจริง.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






มั่นจิตเจริญธรรม.mp3







 คลิกฟังออนไลน์ :






ศิษย์เบาปัญญา.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






ห่วงศิษย์ไม่หวนคืน.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






หวนคืนบ้านเดิม.mp3




 คลิกฟังออนไลน์ :






อาจารย์ศิษย์สัมพันธ์.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






อุทิศกายใจ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






โลกแดนมายา.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






กลับหวนคืนมาตุภูมิ.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






คลายทุกข์.mp3





 ฟังออนไลน์ :






คอยเจ้าสู่หนันผิงซัน.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ตื่นทันกาล.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ทดสอบใจ.mp3





 คลิ๊กฟังออนไลน์ :






นำหนทางสัจธรรมสูงส่ง.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ปฏิบัติธรรมสำนึกรู้.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






ร่วมเพียรร่วมพ้น.mp3





 คลิกฟังออนไลน์ :






วิมุตติญาณ.mp3





 ฟังออนไลน์ :






เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งมาตุภูมิ.mp3





 ฟังออนไลน์ :






โลกแห่งความฝัน.mp3





 ฟังออนไลน์ :






กำแพงชีวิต.mp3





 ฟังออนไลน์ :






ชีวิตที่ต้องแลกมา.mp3



0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013