ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

01 พฤศจิกายน 2553

รวมเพลงธรรมะมากมาย

เพลงบรรเลงแต่มีเสียงธรรมชาติประกอบซาวน์


 คลิกฟังออนไลน์ :


(เอี๊ยะ ซื่อ จิ่ว)บทสวดพระไภษัขยคุรุไวฑูรยประภาส.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


บทสวดพาหุง(พุทธชัยมงคลถาถา).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


มหากรุณาธารณีสูตร.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


หนันอู่กวนซื่ออินผูซ่า.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


01 Butterflies & Flowers.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


02 Rainbow.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


03 The Bulbul.mp3

 ฟังออนไลน์ :


04 Strolling In The Garden.mp3

 ฟังออนไลน์ :


05 Fox.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


06 Dragonfly.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :


07 Fly To Imagination.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


08 The Couple Birds.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


09 Evening.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


10 Sundown.mp3

 ฟังออนไลน์ :


11 Butterflies & Flowers.mp3

 ฟังออนไลน์ :


12 Rainbow.mp3

 ฟังออนไลน์ :


13 Strolling In The Garden.mp3

 ฟังออนไลน์ :


14 Fox.mp3

 ฟังออนไลน์ :


15 Evening.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :


เหล่าซือเตอฮูฮวน.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


เอวี๋ยน.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


เอวี่ยนหม่านเหยินเซิง.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


จ๋านซื่อชั่งจือจี่.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


จินเคอจี๋ตี้.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ฉงเซียงฟง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ซือซืออ้วงถูเอ๋อ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ซือถูเก๋อ.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ลิ่งอี๋จงเซียงโฉว.mp3

 ฟังออนไลน์ :


หมู่โหยวอี๋ต้วนฮั่ว.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


อิ่วถูฉางเซียงอี.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


อุ้นไฉหง.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ฮ่วนเต๋าเซียนตี้เล่ย.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ฮวนอิงเกอ.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :


เกลียวทุกข์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


เหมือนกรงขังใจ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


กลับคืน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


การให้อภัย.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ชีวิตฟุ้งเฟ้อ.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ตัดมลทินว่ายวนหมดสิ้นหมองทุกข์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ทุกข์เพราะกรรม.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :


นั่งกลางผิงซันคอยศิษย์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


พิจารณาญาณ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


มอบชีวิตให้ฟ้าจริง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


มั่นจิตเจริญธรรม.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :


ศิษย์เบาปัญญา.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ห่วงศิษย์ไม่หวนคืน.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


หวนคืนบ้านเดิม.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


อาจารย์ศิษย์สัมพันธ์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


อุทิศกายใจ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


โลกแดนมายา.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


กลับหวนคืนมาตุภูมิ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


คลายทุกข์.mp3

 ฟังออนไลน์ :


คอยเจ้าสู่หนันผิงซัน.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ตื่นทันกาล.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ทดสอบใจ.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :


นำหนทางสัจธรรมสูงส่ง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ปฏิบัติธรรมสำนึกรู้.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ร่วมเพียรร่วมพ้น.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


วิมุตติญาณ.mp3

 ฟังออนไลน์ :


เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งมาตุภูมิ.mp3

 ฟังออนไลน์ :


โลกแห่งความฝัน.mp3

 ฟังออนไลน์ :


กำแพงชีวิต.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ชีวิตที่ต้องแลกมา.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ปาฏิหาริย์แห่งการเสียสละ.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ย้อนมองในใจ.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ร่วมใจประสานใจ.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


วิถีสัตว์โลก.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


อย่ายอมแพ้.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


อาจารย์ที่ห่วงใย.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


เดินทันกาลญาณหวนคืน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


เปิดประตูไขเรียกตน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


เลิกแล้วค่ะ(ครับ).mp3

 ฟังออนไลน์ :


ใจหนึ่ง.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ให้เห็นตนด้วยปัญญา.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


กระจ่างจิตญาณหลุดพ้น.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


กลัวศิษย์หลงทาง.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


คืนหลงฮว๋ามารดาเฝ้าคอย.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


จะเก็บไว้เพื่อศิษย์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ปลูกจิตธรรม.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


รอเจ้ากลับคืน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


รู้หลัก แนวทาง เป้าหมาย ทิศเดียว.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ล่องธรรมนาวา.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ศิษย์บำเพ็ญตน.mp3

 ฟังออนไลน์ :


สู่ธรรมสู่บุญ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


หลงไพรวัน.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :


หินฝนทองกลั่นกรองคุณธรรม.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


อาจารย์คิดถึงศิษย์น้อย.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


เวียนธรรมจักร.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


แพร่ธรรมด้วยเมตตา.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ใจขอยังมีปณิธาน.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ควบคุมเสียก่อน.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


จากกันยากลืมเลือน.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ตามรอยอริยา.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ตื่นจากฝัน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ปลุกตนตื่นจากฝัน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ปลูกต้ นธรรม.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ฝ่าฟันทางไกลไม่ท้อ.mp3

 ฟังออนไลน์ :


มุ่งงานพุทธานำมาผาสุก.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ยิ่งขัดขวางก็ยิ่งฟันฝ่าไป.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


รอพุทธาฟ้าคืนกลับ.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :


รู้ทางบ้านเดิม.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


สวรรค์สร้างงานปราชญ์อริยา.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


สุขจริงจึงพบนิพพาน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


หวังศิษย์เจริญกว้างไกล.mp3

 ฟังออนไลน์ :


เจริญผลผลิน.mp3

 ฟังออนไลน์ :


เมื่อฟ้าเปลี่ยนสี.mp3

 ฟังออนไลน์ :


เสียงเพรียกแห่งชีวิต.mp3

 ฟังออนไลน์ :


แปรโลกดั่งแดนสรวง.mp3">แปรโลกดั่งแดนสรวง.mp3

 ฟังออนไลน์ :


แรกเริ่มบำเพ็ญ.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ไม่อยากให้ศิษย์ทุกข์.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


คลื่นลมชีวิต.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


จิตรู้แจ้ง.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ทุกสิ่งสำเร็จสำคัญที่ใจ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


นาวาธรรมเร่งฉุดทั่วครรลอง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ปณิธานใจ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ร่มโพธิ์แสงธรรม.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


รอผองแกะคืน.mp3

 ฟังออนไลน์ :


รักศิษย์เสมอ.mp3

 ฟังออนไลน์ :


รักษาธรรมอยู่คู่กาย.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


รังสรรค์มิตร.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ส่งไฟชีวิตสืบไป.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


สะพานทอดสื่อเบื้องบน.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


หวังศิษย์จะทนทุกข์ได้.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


เพียรธรรมจริงฐานบัวงาม.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


แบกรับภาระศักดิ์สิทธิ์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


แล่นเรือลุนิพพาน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


กลัวศิษย์หักเห.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ขอเจ้าจงภูมิใจ.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ขอให้ใจมีธรรม.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ขออยู่เพื่อธรรม.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :


ขัดเกลาจิตนี้ให้ดี.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


จิตใจใฝ่คุณธรรม.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


จิตใจมุ่งมั่นยังคงสว่างทางต่อไป.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :

รวมเพลงธรรมะชุดที่ 2


 คลิกฟังออนไลน์ :


เลิกแล้วค่ะ(ครับ).mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


จิตใจมุ่งมั่นยังคงสว่างทางต่อไป.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


จิตศรัทธาธรรมมุ่งมั่น.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


จี้กงน้อยร่วมใจอนุเคราะห์ชาวโลก.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ฉุดเวไนยขึ้นเรือ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ชีวิตบนโลก.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ญาณทองหวนคืนบ้านเดิม.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ถึงกาลหวนเหย้า.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ทบทวนให้ดี.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ทุกทิศงานเหมือนดั่งบัวบาน.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ธรรมะแปรคนหลงให้เป็นพุทธชน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


บำเพ็ญเพื่อประชา.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :


บำเพ็ญจิตหล่อเลี้ยงธรรมญาณ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


บำเพ็ญสมบูรณ์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


บำเพ็ญหนึ่งใจ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ปลุกเร้าใจศึกษาธรรมามิรู้หน่าย.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ปลูกฝังธรรม รากหยั่งกว้าง ทุกห้วงใจ.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ฝากบอกศิษย์รัก.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ฟื้นฟูจิตเดิมแท้.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ฟูมฟักใจ.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ร่วมแรงร่วมใจ.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :


ร่วมใจแปรหล้าคืนฟ้าเอกภาพ.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ร่วมผลักดันพลานุภาพธรรมค้ำชูโลก.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


รากเดิมฐานธรรม.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ล่องธรรมนาวาทั่วหล้ามหาสมุทร.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


วอนจันทร์หาศิษย์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


สง่าทุกดวงใจ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


หนึ่งจุดชี้พระวิสุทธิอาจารย์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


อาจารย์เฝ้าห่วงดูแล.mp3

 ฟังออนไลน์ :


อุทิศกายใฝ่บำเพ็ญ.mp3 ฟังออนไลน์ :


หมู่โหยวอี๋ต้วนฮั่ว.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


อิ่วถูฉางเซียงอี.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


อุ้นไฉหง.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ฮ่วนเต๋าเซียนตี้เล่ย.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ฮวนอิงเกอ.mp3


 คลิกฟังออนไลน์ :


เกลียวทุกข์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


เหมือนกรงขังใจ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


กลับคืน.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


การให้อภัย.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ชีวิตฟุ้งเฟ้อ.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ตัดมลทินว่ายวนหมดสิ้นหมองทุกข์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ทุกข์เพราะกรรม.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :


นั่งกลางผิงซันคอยศิษย์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


พิจารณาญาณ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


มอบชีวิตให้ฟ้าจริง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


มั่นจิตเจริญธรรม.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :


ศิษย์เบาปัญญา.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


ห่วงศิษย์ไม่หวนคืน.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


หวนคืนบ้านเดิม.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


อาจารย์ศิษย์สัมพันธ์.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


อุทิศกายใจ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


โลกแดนมายา.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


กลับหวนคืนมาตุภูมิ.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


คลายทุกข์.mp3

 ฟังออนไลน์ :


คอยเจ้าสู่หนันผิงซัน.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ตื่นทันกาล.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ทดสอบใจ.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :


นำหนทางสัจธรรมสูงส่ง.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ปฏิบัติธรรมสำนึกรู้.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


ร่วมเพียรร่วมพ้น.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


วิมุตติญาณ.mp3

 ฟังออนไลน์ :


เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งมาตุภูมิ.mp3

 ฟังออนไลน์ :


โลกแห่งความฝัน.mp3

 ฟังออนไลน์ :


กำแพงชีวิต.mp3

 ฟังออนไลน์ :


ชีวิตที่ต้องแลกมา.mp30 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013