ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

09 พฤศจิกายน 2553

relax music 3

Best%20Collection%20-%20Meditation%20Music%20With%20Sutra%20Of%20Buddhism      Christoph%20Hausmann%20&%20Erik%20Berglund%20-%20Angel%20Flight%20(1)    Erik%20Berglund%20-%20Endless%20Light

 คลิกฟังออนไลน์ :

Air - 01.Wings of sound

 คลิกฟังออนไลน์ :

Air - 02.Flying dream

 คลิกฟังออนไลน์ :

Air - 03.All souls

 คลิกฟังออนไลน์ :

Air - 04.Heaven's gate

 คลิกฟังออนไลน์ :

Earth - 01. Sunrise

 คลิกฟังออนไลน์ :

Earth - 02. Celestine

 คลิกฟังออนไลน์ :

Earth - 03. Summer Prelude

 คลิกฟังออนไลน์ :

Earth - 04. Summer

 ฟังออนไลน์ :

Earth - 05. Autumn Prelude

 ฟังออนไลน์ :

Earth - 06. Autumn

 คลิกฟังออนไลน์ :

Earth - 07. Winter Prelude

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

Earth - 08. Winter

 คลิกฟังออนไลน์ :

Earth - 09. Spring Prelude

 คลิกฟังออนไลน์ :

Earth - 10. Spring

 คลิกฟังออนไลน์ :

Earth - 11. Sunset

 ฟังออนไลน์ :

Fire - 01. Eternal Sunshine

 ฟังออนไลน์ :

Fire - 02. The Way Home

 ฟังออนไลน์ :

Fire - 03. Twilight

 ฟังออนไลน์ :

Fire - 04. Hearth Fire

 ฟังออนไลน์ :

Fire - 05. Northern Lights

 คลิกฟังออนไลน์ :

Fire - 06. Solaris

 คลิกฟังออนไลน์ :

Fire - 07. Afterglow

 คลิกฟังออนไลน์ :

Water - 01. Substance of life

 คลิกฟังออนไลน์ :

Water - 02. Surfacing

 คลิกฟังออนไลน์ :

Water - 03. Water Ballet

 คลิกฟังออนไลน์ :

Water - 04. Gently dreaming

 คลิกฟังออนไลน์ :

Water - 05. Silent steps

 คลิกฟังออนไลน์ :

Water - 06. Lakeside

 ฟังออนไลน์ :

Water - 07. Cascade

 ฟังออนไลน์ :

Angel Healing - 01.Angel Healing

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Touch - 01.Loving Touch

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Touch - 02.Uno

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Touch - 03.Along The High Ridges

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Touch - 04.Warm The New Dawn Sun

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Touch - 05.Drei

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Touch - 06.Wind In Bamboo

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Touch - 07.Dieci

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Touch - 08.Shamanic Healing

 ฟังออนไลน์ :

Angel Flight - 01.Angel Call

 ฟังออนไลน์ :

Angel Flight - 02.Reunion

 

0aa403685858cc830437178971280 8d46c637d27020064975b02c1802a818 0aa403685858cc830437178971280 8d46c637d27020064975b02c1802a818 0aa403685858cc8304371789712800aa403685858cc8304371789712808d46c637d27020064975b02c1802a8188d46c637d27020064975b02c1802a8188d46c637d27020064975b02c1802a818

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Flight - 03.Remembrance

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Flight - 04.Alignment

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Flight - 05.Angel Flight

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Flight - 06.Journey Home

 คลิกฟังออนไลน์ :

Reiki Healing Waves - 01.Hearts Awakening

 คลิกฟังออนไลน์ :

Reiki Healing Waves - 02.Healing Senses

 คลิกฟังออนไลน์ :

Reiki Healing Waves - 03.Forgiving

 คลิกฟังออนไลน์ :

Reiki Healing Waves - 04.Reiki Healing Waves

 ฟังออนไลน์ :

Reiki Healing Waves - 05.Healing the Heart

 ฟังออนไลน์ :

Reiki Healing Waves - 06.Return to Your Body

 คลิกฟังออนไลน์ :

Reiki Healing Waves - 07.The Unwinding

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

Reiki Healing Waves - 08.Return to Yourself

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Beauty - 01.Shining Ones

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Beauty - 02.Blue Lotus

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Beauty - 03.Angel Beauty

 ฟังออนไลน์ :

Angel Beauty - 04.Seraphic Host

 ฟังออนไลน์ :

Angel Beauty - 05.Soaring Wings

 ฟังออนไลน์ :

Angel Beauty - 06.Angels Of Mercy

 ฟังออนไลน์ :

Angel Beauty - 07.Angel Light

 ฟังออนไลน์ :

Angel Beauty - 08.Cherubim

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Beauty - 09.Lord, Come And Heal The World

 คลิกฟังออนไลน์ :

Endless Light - 01.Endless Light

 คลิกฟังออนไลน์ :

Endless Light - 02.Realms Of Splendor

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Chants - 01.Archangel Chant

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Chants - 02.Angel Chant

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Chants - 03.Healing Angels

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Chants - 03.Healing Angels

 คลิกฟังออนไลน์ :

Angel Chants - 04.Sweet Angels

 ฟังออนไลน์ :

Angel Chants - 05.Archangel Reprise

 ฟังออนไลน์ :

Sea Breeze

 คลิกฟังออนไลน์ :

Under the Stars

 คลิกฟังออนไลน์ :

Spiritus LenisGentle Breath

 คลิกฟังออนไลน์ :

Divine Ecstasy

 คลิกฟังออนไลน์ :

Dulcet Rhythm

 คลิกฟังออนไลน์ :

Serenity Flows

 คลิกฟังออนไลน์ :

Tranquil Resonations

 คลิกฟังออนไลน์ :

Stillpoint

 คลิกฟังออนไลน์ :

Profound Elixir

 ฟังออนไลน์ :

Elemental Contemplation

 ฟังออนไลน์ :

Inner Quiet

วัดพุทธบูชา

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013