วัดพุทธบูชา

เลขที่ 181 หมู่ 3 ถ.พุทธบูชา ซอย 30 ริมคลองบางมด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-426-3667, 02-874-8108

พระประธานในอุโบสถ

พระพุทธชินราชจำลอง ของวัดพุทธบูชานี้ มีขนาดเท่าองค์จริง มีหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว (๒.๘๗๕ เมตร) สูง ๗ ศอก หล่อด้วย ทองสัมฤทธิ์ (เป็นโลหะผสมระหว่างทองเหลืองและดีบุก) น้ำหนัก ๓ ตัน (๓,๐๐๐ กิโลกรัม) มีพุทธลักษณะที่งดงาม มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ เรือนแก้ว (ลวดลายคล้ายตัวพญานาค ดุจรัศมีล้อมรอบองค์พระ) ยักษ์ (มีลักษณะกึ่งนั่งกึ่งยืนมือขวาถือกระบองอยู่ปลายเรือนแก้วทางด้านซ้าย) มาร (ลักษณะอยู่ในท่ากำลังเหาะมือทั้งสองข้างจับบ่วงบาศบนศรีษะ อยู่ปลายเรือนแก้วตรงด้านขวา) ฝาผนังด้านหลังขององค์พระ ลงรัก เขียนลวดลายปิดทองเป็นรูปใบไม้และดอกไม้ มีปูนปั้นนูนรูปเทพบูชา (หมู่เทวดา นางอัปสร โปรยดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชา) พร้อมสมบูรณ์ เหมือนองค์จริงทุกประการ ประดิษฐานในอุโบสถหลังใหม่ ราคาในการก่อสร้างองค์พระ๒๘๑,๐๐๐ บาท

คลื่นพุทธบูชา FM100.25 MHz

สถานีวิทยุกระจายพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม

พระราชภาวนาพินิจ พระราชภาวนาพินิจ

หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย ท่านจะดำรงตำแหน่งเป็นเจาอาวาส วัดพุทธบูชา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

28 ธันวาคม 2553

บทสวดบาลีแท้ลองฟังดูนะครับ

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013
Pali Devotional Chanting


Album:

Pali Devotional Chanting

 คลิกฟังออนไลน์ :


Thai_chanting.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


pali-chant-02.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


03-chant-03.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


04-chant-04.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


05-chant-05.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


06-chant-06.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


07-chant-07.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


08-chant-08.mp3

 ฟังออนไลน์ :


09-chant-09.mp3

 ฟังออนไลน์ :


10-chant-10.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


11-chant-11.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :


12-chant-12.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


13-chant-13.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


14-chant-14.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


15-chant-15.mp3

 ฟังออนไลน์ :


16-chant-16.mp3

 ฟังออนไลน์ :


17-chant-17.mp3

 ฟังออนไลน์ :


18-chant-18.mp3

 ฟังออนไลน์ :


19-chant-19.mp3
 ฟังออนไลน์ :


20-chant-20.mp3

22 ธันวาคม 2553

Magnetic Buddha Dharma Chanting

27
Magnetic Buddha Dharma Chanting - Pali/English


Album:

Magnetic Buddha Dharma Chanting - Pali/English

 คลิกฟังออนไลน์ :


01_mbdc.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


02_mbdc.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


03_mbdc.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


04_mbdc.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


05_mbdc.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


06_mbdc.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


07_mbdc.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


08_mbdc.mp3

 ฟังออนไลน์ :


09_mbdc.mp3

 ฟังออนไลน์ :


10_mbdc.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


11_mbdc.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :


12-mbdc.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


13-mbdc.mp3

pali chanting

Pali Devotional Chanting


Album:

Pali Devotional Chanting

 คลิกฟังออนไลน์ :


Thai_chanting.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


pali-chant-02.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


03-chant-03.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :


04-chant-04.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


05-chant-05.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


06-chant-06.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


07-chant-07.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


08-chant-08.mp3

 ฟังออนไลน์ :


09-chant-09.mp3

 ฟังออนไลน์ :


10-chant-10.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


11-chant-11.mp3

 คลิ๊กฟังออนไลน์ :


12-chant-12.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


13-chant-13.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


14-chant-14.mp3

 คลิกฟังออนไลน์ :


15-chant-15.mp3

 ฟังออนไลน์ :


16-chant-16.mp3

 ฟังออนไลน์ :


17-chant-17.mp3

 ฟังออนไลน์ :


18-chant-18.mp3

 ฟังออนไลน์ :


19-chant-19.mp3
 ฟังออนไลน์ :


20-chant-20.mp3

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013