ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

08 ธันวาคม 2553

บทสวดและคำแปล นะโมอัฏฐะกะ

นะโมการะอัฏฐะกะ

                                      นะโม  อะระหะโต   สัมมา-                 สัมพุทธัสสะ  มะเหสิโน
                                      นะโม  อุตตะมะธัมมัสสะ                    สวากขาตัสเสวะ  เตนิธะ
                                      นะโม  มะหาสังฆัสสาปิ                      วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
                                      นะโม  โอมาตายารัทธัสสะ                 ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
                                      นะโม  โอมะกาตีตัสสะ                       ตัสสะ  วัตถุตตยัสสะปิ
                                      นะโมการัปปะภาเวนะ                         วิคัจฉันตุ  อุปัททะวา
                                      นะโมการานุภาเวนะ                          สุวัตถิ  โหตุ  สัพพะทา
                                      นะโมการรัสสะ  เตเชนะ                     วิธิมหิ  โหมิ  เตชะวา ฯ

ขอนอบน้อม  แด่พระผู้มีพระภาค  อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันใหญ่  ขอนอบน้อม  แด่พระธรรมอันสูงสุดในพระศาสนานี้  ที่พระองค์ตรัสดีแล้ว  ขอนอบน้อม  แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่  ผู้มีศีลและทิฏฐิอันหมดจด  การนอบน้อม  แด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้วว่าโอม (คืออุ อะ มะ)ดังนี้ให้สำเร็จประโยชน์

                ขอนอบน้อม แม้แต่หมวดวัตถุ ๓ อันล่วงพ้นโทษต่ำช้านี้  ด้วยความประกาศการกระทำความนอบน้อม  อุปัทวะทั้งหลาย  จงปราศจากไปด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความน้อมน้อม  ขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อ  ด้วยเดชแห่งการทำความนอบน้อมเราจงเป็นผู้มีเดชในมงคลพิธีเถิด

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013