ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

13 ธันวาคม 2553

บทสวดและคำแปล วัฏฏะกะปริตร

DSC08302 

วัฏฏะกะปะริตตัง

อิตถิ โลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ

คำแปล  วัฏฏะกะปริตร

            คุณคือศีล ความสัตย์ ความสะอาดและความเอ็นดูมีอยู่ในโลก  ด้วยคำสัตย์นั้น  เราจักทำสัจจะกิริยา  อันยอดเยี่ยม  เราน้อมนึกถึงกำลังแห่งพระธรรม รำลึกถึงพระชินะพุทธเจ้าทั้งหลาย ในปางก่อน  เราศัยกำลังแห่งสัจจะ จึงขอทำสัจจะกิริยา  ปีกทั้งสองของเรามีอยู่ แต่บินไม่ได้  เท้าทั้งสองของเรามีอยู่  แต่เดินไม่ได้  มารดาและบิดาของเรา ก็ออกไปหาอาหารเสีย  นี่แนะไฟป่าขอท่านจงหลีกไปเสียเถิด 

           เมื่อเราทำสัจจะแล้ว เปลวไฟอันลุกโชติช่วง ก็หลีกไปห่างไปถึง ๑๖ กรีส ดุจดังเปลวไฟที่ตกถึงน้ำแล้วย่อมดับไป  ฉะนั้นสัจจะอื่นเสมอด้วยสัจจะของเรา ย่อมไม่มี  นี้เป็นสัจจะบารมีของเรา ดังนี้แล

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013