ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

15 ธันวาคม 2553

บทสวดและคำแปล ชะยะปะริตตัง

DSC08827

        มะหาการุณิโก  นาโถ                   หิตายะ   สัพพะปาณินัง
        ปุเรตวา  ปาระมี  สัพพา              ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง
        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง ฯ
                ชะยันโต  โพธิยา  มูเล          สักยานัง  นันทิวัฑฒะโน
        เอวัง  ตวัง  วิชะโย  โหหิ              ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล
        อะปะราชิตะปัลลังเก                    สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร
        อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง            อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ ฯ
        สุนักขัตตัง สุมังคะลัง                   สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง
        สุกขะโณ  สุมุหุตโต  จะ                สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ
        ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง               วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง
        ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง               ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา
        ปะทักขิณานิ กัตวานะ                   ละภันตัตเถ   ปะทักขิเณ ฯ

คำแปล  ชะยะปะริตตัง

          ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์  ประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณา  ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม  เพื่อประโยชน์แก่สัตว์สรรสัตว์ทั้งหลาย  ถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดม  ด้วยความกล่าวคำสัตย์นี้  ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน ขอท่านจงมีชัยชนะ  ในมงคลพิธี  เหมือพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์  ถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธาภิเษก  ทรงปราโมทย์อยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูง  เป็นจอมมหาปฐมพี ทรงเพิ่มพูนความยินดี  แก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ฉะนั้น เทอญ

           เวลาที่สัตว์ประพฤติชอบ ชื่อว่าฤกษ์ดี  มงคลดี  สว่างดี  รุ่งดีและขณะดี  ครู่ดี  บูชาดีแล้ว  ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย  กายกรรม  เป็นประทักษิณ  ส่วนเบื้องขวา วจีกรรม เป็นทักษิณส่วนเบื้องขวา  มโนกรรม  เป็นประทักษิณ ส่วนเบื้องขวา  ความปรารถนา ของท่าน  เป็นทักษิณ  ส่วนเบื้องขวา  สัตว์ทั้งหลายทำกรรม  อันเป็นทักษิณ ส่วนเบื้องขวาแล้ว  ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลาย  อันเป็นประทักษิณ ส่วนเบื้องขวา

          

วัดพุทธบูชา

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013