ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

13 ธันวาคม 2553

บทสวดและคำแปล พระธาตุกะถา

DSC08302 

พระธาตุกะถา

        สังคะโห  อะสังคะโห ฯ  สังคะหิเตนะ  อะสังคะหิตัง  อะสัง-
คะหิเตนะ  สังคะหิตัง  สังคะหิเตนะ  สังคะหิตัง อะสังคะหิเตนะ
อะสังคะหิตัง ฯ  สัมปะโยค วิปปะโยโค ฯ สัมปะยุตเตนะ วิปปะ-
ยุตตัง  วิปปะยุตเตนะ  สัมปะยุตตัง  อะสังคะหิตัง ฯ

    คำแปล พระธาตุกถา

การสงเคราะห์  คือรวมเข้าเป็นหมวดหมู่เดียวกันได้  การไม่สงเคราะห์ คือไม่รวมเข้าเป็นหมวดหมู่เดียวกัน  หมวดธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันได้  เพราะเป็นฝ่ายเดียวกัน  แต่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้  กับหมวดธรรมฝ่ายอื่น  หมวดธรรที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้เพราะต่างฝ่ายกัน  แต่สงเคราะห์เข้ากันได้กับหมวดธรรมฝ่ายเดียวกัน  หมวดธรรมที่สงเคราะห์เข้ากันได้  เพราะเป็นฝ่ายเดียวกัน ก็สงเคราะหเข้ากันได้  กับหมวดธรรมฝ่ายเดียวกันทั้งหมด  หมวดธรรมที่สงเคราะห์กันไม่ได้  เพราะต่างฝ่ายกัน  ก็สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับหมวดธรรมต่างฝ่ายกันทั้งหมด

       ความสัมปโยคประกอบกัน คือความมีเกิดดับ  มีวัตถุที่ตั้งและอารมณ์เป็นอันเดียวกัน  ความวิปโยคไม่ประกอบคือพรากกัน เพราะผิดส่วนกัน  จึงต่างเกิดต่างดับเป็นต้น  หมวดธรรมที่สัมปยุตประกอบกันได้ก็วิปยุต  ไม่ประกอบกันหมวดธรรมประเภทอื่น  หมวดธรรมที่วิปยุต ไม่ประกอบกันแล้ว ก็สัมปยุตประกอบกันอีก  หมวดธรรที่ไม่สงเคราะห์เข้ากัน

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013