ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

08 ธันวาคม 2553

บทสวดมนต์สัมพุทเธและคำแปล

 

บทสวดสัมพุทเธ

                                                 สัมพุทเธ  อัฏฐะวีสัญจะ           ทวาทะสัญจะ  สะหัสสะเก
                                      ปัญจะสะตะสะหัสสานิ                        นะมามิ  สิระสา  อะหัง
                                      เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                  อาทะเรนะ   นะมามิหัง
                                      นะมะการานุภาเวนะ                           หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว
                                      อะเนกา  อันตะรายาปิ                        วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ
                                                 สัมพุทเธ  ปัญจะปัญญาสัญจะ  จะตุวีสะติสะหัสสะเก
                                      ทะสะสะตะสะหัสสานิ                         นะมามิ  สิระสา  อะหัง
                                      เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                  อาทะเรนะ  นะมามิหัง
                                      นะมะการานุภาเวนะ                           หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว
                                      อะเนกา  อันตะรายาปิ                        วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ
                                                สัมพุทเธ  นะวุตตะระสะเต         อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
                                      วีสะติสะตะสะหัสสานิ                         นะมามิ  สิระสา อะหัง

                                     เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                   อาทะเรนะ  นะมามิหัง
                                     นะมะการานุภาเวนะ                            หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว
                                     อะเนกา  อันตะรายาปิ                         วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ

               ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ๕ แสน ๑ หมื่น ๒ พ้น ๒๘ พระองค์  ด้วยเศียรเกล้า  ข้าพระเจ้า ขอนอบน้อมพระธรรมด้วย  พระสงฆ์ด้วย  ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น  โดยเคารพด้วย อานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม  จงขจัดเสียซึ่งอุปัชทวะทั้งปวงแม้อันตรายทั้งหลาย  เป็นอเนกจงพินาศไป โดยไม่เหลือ

               ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย  ๑ ล้าน ๒ หมื่น ๔ พัน ๕๕ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วย  พระสงฆ์ด้วย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยเคารพ  ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมจงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง  แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นเอนก จงพินาศไปโดยไม่เหลือ

               ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย  ๒ ล้าน ๔ หมื่น ๘ พัน ๑๐๙ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมด้วย  พระสงฆ์ด้วย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยเคารพ  ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมจงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง  แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นเอนก จงพินาศไปโดยไม่เหลือ

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013