ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

15 ธันวาคม 2553

บทสวดและคำแปล มงคลจักรวาฬน้อย

DSC08827

มงคลจักรวาฬน้อย
           

                                                         มงคลจักรวาฬน้อย


        สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สัพพะสังฆานุภา-
เวนะ  พุทธะระตะนัง  ธัมมะระตะนัง  สังฆะระตะนัง  ติณณัง  ระตะนานัง
อานุภาเวนะ  จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ  ปิฏะกัตตะยานุภา-
เวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ  สัพเพ  เต โรคา สัพเพ  เต ภะยา  สัพเพ
เต  อันตะรายา สัพเพ เต  อุปัททะวา  สัพเพ  เต ทุนนิมิตตา  สัพเพ
เต  อะวะมังคะลา  วินัสสันตุ  อายุวัฑฒะโก  ธะนะวัฑฒะโก  สิริวัฑฒะโก
ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก  วัณณะวัฑฒะโก  สุขะวัฑฒะโก โหตุ
สัพพะทา ฯ
        ทุกขะโรคะภะยา  เวรา                        โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา
        อะเนกา  อันตะรายาปิ                         วินัสสันตุ  จะ เตชะสา
        ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง                     โสตถิ  ภาคยัง  สุขัง  พะลัง
        สิริ  อายุ  จะ วัณโณ  จะ                       โภคัง  วุฑฒี  จะ ยะสะวา
        สะตะวัสสา  จะ อายู จะ                       ชีวะสิทธี  ภะวันตุ เต ฯ

คำแปล มงคลจักรวาฬน้อย

      ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยคือ  พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘๔๐๐ ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก  ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า  ขอโรค  ภัย อันตราย อุปัทวะ นิมิตร้อย สิ่งไม่เป็นมงคล  ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น  จงฉิบหายมลายสูญไป  ขอท่านจงเป็นผู้เจริญอายุ เจริญทรัพย์ เจริญสิริ เจริญยศ เจริญพลัง เจริญวรรณ เจริญสุข ทุกเมื่อเทอญ

      ด้วยเดชานุภาพ  ขอความทุกข์ โศก โรค ภัย เวร ศัตรู อุปัทวะอันตรายทั้งหลาย  จงพินาศมลายไป  ขอท่านจงเป็นผู้มีความสำเร็จแห่งชัย มีทรัพย์ มีลาภ มีความสวัสดี  มีความโชคดี มีความสุข มีพละกำลัง มีสิริ อายุ วรรณะ โภคะ มีความเจริญ มียศตำแหน่ง  อายุยืนได้ร้อยปี  มีความสำเร็จในชีวิต  ขอสิ่งเป็นมงคลทั้งปวง  จงมีแก่ท่าน  ขอเทพยดาทั้งปวง  จงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งธรรมทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง  ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่าน  ในกาลทุกเมื่อ  ขอสิ่งเป็นมงคลจงมีแก่ท่าน  ขอเทพยดา  จงคุ้มครองรักษาท่าน  ตลอดไปเทอญฯ

วัดป่าดอนสวรรค์ ๒๕๕๔

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013