ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

11 ธันวาคม 2553

บทสวดและคำแปล วิหาระทานะคาถา

DSC08302_thumb[5] 

วิหาระทานะคาถา

สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ ตะโต วาฬะมิคานิ จะ
สิริงสะเป จะ มะกะเส สิสิเร จาปิ วุฏฐิโย
ตะโต วาตาตะโป โฆโร สัญชาโต ปะฏิหัญญะติ
เลนัตถัญจะ สุขัตถัญจะ ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง
วิหาระทานัง สังฆัสสะ อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง
ตัสมา หิ ปัณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน
วิหาเร การะเย รัมเม วาสะเยตถะ พะหุสสุเต
เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ วัตถะเสนสะนานิ จะ
ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ วิปปะสันเนนะ เจตะสา
เต ตัสสะ ธัมมัง เทเสนติ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ ปะรินิพพาตยะนาสะโวติ ฯ

คำแปล  วิหาระทานะคาถา

           เสนาสนะย่อมเป็นเครื่องป้องกันเย็นและร้อน  และสัตว์ร้าย งู และยุง  ฝนที่ตั้งขึ้นในสิริระฤดู  แต่นั้นลมและแดดอันกล้า  เกิดขึ้นแล้วย่อมบรรเทาไป  การถวายวิหารแก่สงฆ์เพื่อเร้นอยู่  เพื่อความสุข  เพื่อเพ่งพิจารณาแล  เพื่อเห็นแจ้ง  พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริฐว่าเป็นทานอันเลิศ  เพราะเหตุนั้นแล บุรุษบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน  พึ่งสร้างวิหารอันรื่นรมย์  ให้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระหูสูตรอยู่เถิด  อนึ่ง พึงถวายข้าว น้ำ ผ้า เสนาสนะแก่ท่านเหล่านั้น  ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใสในท่านผู้ซื่อตรง  เขารู้ธรรมอันใดในโลกนี้แล้ว  จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพาน  ท่านย่อมแสดงธรรมนั้นอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขา ดังนี้แล

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013