ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

10 ธันวาคม 2553

บทสวดและคำแปล ภัทเทกะรัตตะคาถา

204 

ภัทเทกะรัตตะคาถา

        อะตีตัง  นานวาคะเมยยะ                      นัปปะฏิกังเข  อะนาคะตัง
        ยะทะตีตัมปะหีนันตัง                           อัปปัตตัญจะ    อะนาคะตัง
        ปัจจุปปันนัญจะ  โย  ธัมมัง                   ตัตถะ  ตัตถะ ตัตถะ  วิปัสสะติ
        อะสังหิรัง  อะสังกุปปัง                         ตัง  วิทธา มะนุพรูหะเย
        อัชเชวะ  กิจจะมาตัปปัง                       โก  ชัญญา มะระณัง สุเว
        นะ  หิ โน  สังคะรันเตนะ                      มะหาเสเนนะ  มัจจุนา
        เอวัง  วิหาริมาตาปิง                           อะโหรัตตะมะตันทิตัง
        ตัง  เว  ภัทเทกะรัตโตติ                       สันโต  อาจิกขะเต  มุนีติ ฯ

คำแปล  ภัทเทกะรัตตะคาถา

       ผุ้มีปัญญา  ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว  ไม่ควรตั้งความหวังต่อสิ่งที่ยังไม่มาถึง  สิ่งที่ล่วงไปก็ได้ล่วงไปแล้ว  สิ่งที่ยังไม่มาก็ยังไม่มาถึง  ก็บุคคลใดเห็นแจ้งชัดปัจจุบันธรรมในที่นั้นๆ  ไม่ง่อนแง่น  ไม่คลอนแคลน  ผู้ทราบถึงความข้อนั้นแล้วถึงพอกพูนยิ่งขึ้น  ความเพียรเครื่องเผากิเลส  ควรทำวันนี้เท่านั้นใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ 

      ไม่มีสิทธิที่เราจะต่อสู่กับพระยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่    นักปราชญ์สัตบุรุษ  ยอมกล่าวสรรเสริญผู้มีธรรรมเครื่องเผากิเลสเป็นเครื่องอยู่  มีความเพียรแผดเผาทั้งหลางวันและกลางคืนแลว่า ผู้มีราตรีเดียวเจริญ

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013