ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์สถานีวิทยุคลื่นพุทธบูชา

FM 100.25 Mhz

มาทำความรู้จักกับเราสิค่ะ

คลื่นพุทธบูชา" FM100.25 Mhz คลื่นแห่งพระธรรมและเสียงธรรม 20 ชั่วโมง

เปิดสถานี เวลา 05.00 น.-24.00 น.ทุกวันเชิญมาฟังกันนะค่ะ

ตารางออกอากาศ FM100.25 MHz


ตารางออกอากาศประจำวัน


รายการประจำวันจันทร์ 
 1. เวลา 05.00--06.00 น.   เปิดสถานีและทำวัตรเช้า     
 2. เวลา 06.00--07.00 น.  รายการ พระโพธิญาณเถระ(หลวงพ่อชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ฃ
 3. เวลา07.00--07.30 น.  รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานีิวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์   
 4. เวลา 07.30--08.00 น.  รายการ สาระคดีและพระบรมราโชวาท   
 5. เวลา 08.00--09.00 น.  รายการ เสียงอ่านธรรมะลีลา   
 6. เวลา 09.00--10.00 น.  รายการ พระธรรมเจติยาจารย์ (หลวงปู่วิริยัง สิรินธโร) วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ     
 7. เวลา 10.00--11.00 น.  รายการ ธรรมบรรยาย โดย อ.ยุพา อร่ามกุล     
 8. เวลา 11.00--12.00 น.  รายการ ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม    
 9. เวลา 12.00--12.30 น.  รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์      
 10. เวลา 12.30--13.00 น.  รายการ ประชาสัมพันธ์ข่าว ของวิทยุคลื่นพุทธบูชา     
 11. เวลา 13.00--14.00 น.  รายการ คุยเฟื้องเรื่องทำกิน   
 12. เวลา 14.00--15.00 น.  รายการ พระธรรมเทนา โดย พระธรรมพุทธโกศาจารย์(พุทธทาส) วัดสวนโมกขพลาราม    
 13. เวลา 15.00--16.00 น.  รายการ พระธรรมเทศนา โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)    
 14. เวลา 16.00--17.00 น.  รายการ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฒฺโน)   
 15. เวลา 17.00--18.00 น.  รายการ ทำวัตรเย็น และเคารพธงชาติประจำวัน    
 16. เวลา 18.00--19.00 น.  รายการ ประวัติราชวงศ์จักรีไทย    
 17. เวลา 19.00--19.30 น.  รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์  
 18. เวลา 19.30--20.00 น.  รายการ ธรรมบท โดย พระอาจารย์ สุดใจ ทนฺตมโน (วัดป่าบ้านตาด) อุดรธานี   
 19. เวลา 20.00--21.00 น.  รายการ เปิดประตูสู่สัมปรายภพ โดยคุณพิเชษฐ์ พยัคฆศาสตร์   
 20. เวลา 21.00--22.00 น.  รายการ กุศลสำหรับประชาชน โดย ร.ศ.ดร. มานพ ตันตระบัณฑิตย์  
 21. เวลา 22.00--23.00 น.  รายการ หยดน้ำบนใบบัว โดย หลวงปู่มหาบัว  
 22. เวลา 23.00--24.00 น.  รายการ จิตใสใจสบาย


รายการประจำวันอังคาร
 1.  เวลา 05.00--06.00 น. เปิดสถานีและทำวัตรเช้า
 2. เวลา 06.00--07.00 น.  รายการ พระโพธิญาณเถระ(หลวงพ่อชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
 3. เวลา 07.00--07.30 น.  รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานีิวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
 4. เวลา 07.30--08.00 น.  รายการ สาระคดีและพระบรมราโชวาท
 5. เวลา 08.00--09.00 น.  รายการ เสียงอ่านธรรมะลีลา
 6. เวลา 09.00--10.00 น.  รายการ พระธรรมเจติยาจารย์ (หลวงปู่วิริยัง สิรินธโร) วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
 7. เวลา 10.00--11.00 น.  รายการ ธรรมบรรยาย โดย อ.ยุพา อร่ามกุล
 8. เวลา 11.00--12.00 น.  รายการ ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 9. เวลา 12.00--12.30 น.  รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
 10. เวลา 12.30--13.00 น.  รายการ ประชาสัมพันธ์ข่าว ของวิทยุคลื่นพุทธบูชา
 11. เวลา 13.00--14.00 น.  รายการ มจธ.วาไรตี้ โดย อ.กรรชงค์ กฤตประโยชน์
 12. เวลา 14.00--15.00 น.  รายการ พระธรรมเทนา โดย พระธรรมพุทธโกศาจารย์(พุทธทาส) วัดสวนโมกขพลาราม
 13. เวลา 15.00--16.00 น.  รายการ พระธรรมเทศนา โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
 14. เวลา 16.00--17.00 น.  รายการ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฒฺโน)
 15. เวลา 17.00--18.00 น.  รายการ ทำวัตรเย็น และเคารพธงชาติประจำวัน
 16. เวลา 18.00--19.00 น.  รายการ ชาติสุดท้าย
 17. เวลา 19.00--19.30 น.  รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
 18. เวลา 19.30--20.00 น.  รายการ ธรรมบท โดย พระอาจารย์ สุดใจ ทนฺตมโน (วัดป่าบ้านตาด) อุดรธานี
 19. เวลา 20.00--21.00 น.  รายการ สาระธรรมบันเทิง โดยพระอาจารย์ มหาบุญทัม คุตฺตปุญฺโญ ป.ธ. 9 และพระเอกลักษณ์ ถิรปุญฺโญ
 20. เวลา 21.00--22.00 น.  รายการ รวมเสียงธรรมต่างๆโดย ดร.สนอง วรอุไร /ดร.อาจอง ชุมสาย/วรภัทร/สุจินต์ ฯลฯ
 21. เวลา 22.00--23.00 น. รายการ พระธรรมเทศนาโดย พระราชวรญาณ (พุธ ฐานิโย) วัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา
 22. เวลา 23.00--24.00 น. รายการ พระธรรมเทศนา โดย พระญาณสิทธาจารย์ (ปู่สิม พุทธาจาโร) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่

รายการประจำวันพุธ 
 1. เวลา 05.00--06.00 น.  เปิดสถานีและทำวัตรเช้า
 2. เวลา 06.00--07.00 น.  รายการ พระโพธิญาณเถระ(หลวงพ่อชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
 3. เวลา 07.00--07.30 น.  รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานีิวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ
 4. เวลา 07.30--08.00 น.  รายการ สาระคดีและพระบรมราโชวาท
 5. เวลา 08.00--09.00 น.  รายการ เสียงอ่านธรรมะลีลา
 6. เวลา 09.00--10.00 น.  รายการ ละครอิงธรรมะ
 7. เวลา 10.00--11.00 น. รายการ ธรรมบรรยาย โดย อ.ยุพา อร่ามกุล
 8. เวลา 11.00--12.00 น.  รายการ ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 9. เวลา 12.00--12.30 น.  รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เวลา
 10. เวลา 12.30--13.00 น. รายการ ประชาสัมพันธ์ข่าว ของวิทยุคลื่นพุทธบูชา
 11. เวลา 13.00--14.00 น.  รายการ 45 พรรษาของพระพุทธเจ้า
 12. เวลา 14.00--15.00 น.  รายการ ก.ศ.น. พบประชาชน โดย คุณลำเจียก ชื่นพลีและคณะ
 13. เวลา 15.00--16.00 น.  รายการ ชีวิตดีมีสุข โดยคุณจิราพร และคุณพิมพ์วรา
 14. เวลา 16.00--17.00 น.  รายการ พระธรรมเทศนา โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต ปยุตโต)วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
 15. เวลา 17.00--18.00 น.  รายการ ทำวัตรเย็น และเคารพธงชาติประจำวั
 16. เวลา 18.00--19.00 น. รายการ สอนแม่ปฏิบัติธรรม โดยคุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
 17. เวลา 19.00--19.30 น.  รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
 18. เวลา 19.30--20.00 น.  รายการ เสียงอ่านพระไตรปิฏก โดยคุณเพ็ญศรี อินทรทัต
 19. เวลา 20.00--21.00 น. รายการ ผ่อนคลายชีวี วิถีพุทธ โดย คุณ พิเชษฐ์ พยัคฆศาสตร์
 20. เวลา 21.00--22.00 น.  รายการ รวมเสียงธรรมต่างๆโดย ดร.สนอง วรอุไร /ดร.อาจอง ชุมสาย/วรภัทร/สุจินต์ ฯลฯ
 21. เวลา 22.00--23.00 น.  รายการ พระธรรมเทศนาโดย พระราชวรญาณ (พุธ ฐานิโย) วัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา
 22. เวลา 23.00--24.00 น. รายการ พระธรรมเทศนา โดย พระญาณสิทธาจารย์ (ปู่สิม พุทธาจาโร) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่

รายการประจำวันพฤหัสบดี
 1. เวลา 05.00--06.00 น.   เปิดสถานีและทำวัตรเช้า
 2. เวลา 06.00--07.00 น.  รายการ พระโพธิญาณเถระ(หลวงพ่อชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
 3. เวลา 07.00--07.30 น.  รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานีิวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
 4. เวลา 07.30--08.00 น. รายการ สาระคดีและพระบรมราโชวาท
 5. เวลา 08.00--09.00 น.  รายการ เสียงอ่านธรรมะลีลา
 6. เวลา 09.00--10.00 น.  รายการ ละครอิงธรรมะ
 7. เวลา 10.00--11.00 น.  รายการ ธรรมบรรยาย โดย อ.ยุพา อร่ามกุล
 8. เวลา 11.00--12.00 น.  รายการ ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 9. เวลา 12.00--12.30 น.  รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
 10. เวลา 12.30--13.00 น.  รายการ ประชาสัมพันธ์ข่าว ของวิทยุคลื่นพุทธบูชา
 11. เวลา 13.00--14.00 น.  รายการ เสียงธรรมนำสุข โดยพระครูสังฆรักษ์จำเนียร หาสธมฺโม วัดทุ่งครุ กรุงเทพฯ
 12. เวลา 14.00--15.00 น  รายการ รวมเสียงหนังสือ
 13. เวลา 15.00--16.00 น.  รายการ นิทานสราญใจ โดยคุณจิตราและคุณฉันทนาท คุณช้องมาศ
 14. เวลา 16.00--17.00 น. รายการ พระธรรมเทศนา โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุต ปยุตโต)วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
 15. เวลา 17.00--18.00 น. รายการ ทำวัตรเย็น และเคารพธงชาติประจำวัน
 16. เวลา 18.00--19.00 น. รายการ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
 17. เวลา 19.00--19.30 น.  รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
 18. เวลา 19.30--20.00 น.  รายการ เสียงอ่านพระไตรปิฏก โดยคุณเพ็ญศรี อินทรทัต
 19. เวลา 20.00--21.00 น. รายการ พลังใจยามดึก โดยคุณ ถวิล และคุณธีรสิทธิ์
 20. เวลา 21.00--22.00 น. รายการ รวมเสียงธรรมต่างๆโดย ดร.สนอง วรอุไร /ดร.อาจอง ชุมสาย/วรภัทร/สุจินต์ ฯลฯ
 21. เวลา 22.00--23.00 น. รายการ พระธรรมเทศนาโดย พระราชพิพัฒนาทร(ถาวร จิตฺถาวโร) วัดประทุมวนาราม กทม.
 22. เวลา 23.00--24.00 น.  รายการ พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่


รายการประจำศุกร์
 1. เวลา 05.00--06.00 น. เปิดสถานีและทำวัตรเช้า
 2. เวลา 06.00--07.00 น. รายการ พระธรรมเทศนาโดย พรธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)วัดอรัญบรรพต จ.หนองคาย
 3. เวลา 07.00--07.30 น. รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานีิวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
 4. เวลา 07.30--08.00 น.  รายการ สาระคดีและพระบรมราโชวาท
 5. เวลา 08.00--09.00 น.  รายการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 6. เวลา 09.00--10.00 น. รายการ พาเที่ยวศิลปินแห่งชาติ โดยคุณลุงเสงี่ยม
 7. เวลา 10.00--11.00 น. รายการ ธรรมบรรยาย โดย อ.ยุพา อร่ามกุล
 8. เวลา 11.00--12.00 น. รายการ ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 9. เวลา 12.00--12.30 น. รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
 10. เวลา 12.30--13.00 น. รายการ ประชาสัมพันธ์ข่าว ของวิทยุคลื่นพุทธบูชา
 11. เวลา 13.00--14.00 น. รายการ ตามรอยพระพุทธเจ้า
 12. เวลา 14.00--15.00 น. รายการ พระธรรมเทนา โดย หลวงปู่พุทธอิสระ วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม
 13. เวลา 15.00--16.00 น. รายการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคุณพุทธิธรรม และคณะ
 14. เวลา 16.00--17.00 น. รายการ ธรรมะติดปีก โดยท่าน ว.วชิรเมธี
 15. เวลา 17.00--18.00 น. รายการ ทำวัตรเย็น และเคารพธงชาติประจำวัน
 16. เวลา 18.00--19.00 น. รายการ เสียงธรรมนำสุข โดย พระครูสังฆรักษ์ จำเนียร หาสธมฺโม วัดทุ่งครุ กทม.
 17. เวลา 19.00--19.30 น. รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
 18. เวลา 19.30--20.00 น. รายการ เสียงธรรม โดย สมณเสียงศีล
 19. เวลา 20.00--21.00 น. รายการ กุศลสำหรับประชาชน โดย รศ.ดร.มานพ ตันตระบัณฑิตย์
 20. เวลา 21.00--22.00 น. รายการ รวมเสียงธรรมต่างๆโดย ดร.สนอง วรอุไร /ดร.อาจอง ชุมสาย/วรภัทร/สุจินต์ ฯลฯ
 21. เวลา 22.00--23.00 น. รายการ พระธรรมเทศนาโดย พระราชวรญาณ (พุธ ฐานิโย) วัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา
 22. เวลา 23.00--24.00 น. รายการ พระธรรมเทศนา โดย พระญาณสิทธาจารย์ (ปู่สิม พุทธาจาโร) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่


รายการประจำเสาร์ 
 1. เวลา 05.00--06.00 น.  เปิดสถานีและทำวัตรเช้า
 2. เวลา 06.00--07.00 น.  รายการ พระธรรมเทศนาโดย พรธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)วัดอรัญบรรพต จ.หนองคาย
 3. เวลา 07.00--07.30 น. รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานีิวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
 4. เวลา 07.30--08.00 น. รายการ สาระคดีและพระบรมราโชวาท 
 5. เวลา 08.00--09.00 น.  รายการ เพื่องานหลวงพ่อ โดย คุณจารุลักษณ์ และคณะ
 6. เวลา 09.00--10.00 น. รายการ หรรษาศาลาธรรม โดยคุณเพ็ญรัตน์ พัวพงไพรโรจน์
 7. เวลา 10.00--11.00 น. รายการ ธรรมบรรยาย โดย อ.ยุพา อร่ามกุล
 8. เวลา11.00--12.00 น. รายการ ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 9. เวลา 12.00--12.30 น. รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
 10. เวลา 12.30--13.00 น. รายการ ประชาสัมพันธ์ข่าว ของวิทยุคลื่นพุทธบูชา
 11. เวลา 13.00--14.00 น. รายการ ภูมิปัญญา 4 ภาค โดยคุณพุทธิธรรมและคณะ
 12. เวลา 14.00--15.00 น. รายการ สืบสานวัฒนธรรม โดยสภาวัฒนธรรมจาก กทม.
 13. เวลา 15.00--16.00 น. รายการ สมุนไพรเพื่อสังคม โดยชมรมแพทย์แผนไทย วัดพุทธบูชา
 14. เวลา 16.00--17.00 น. รายการ ธรรมะส่องใจ โดยคุณสุวรรณาและคุณทิพย์
 15. เวลา 17.00--18.00 น. รายการ ทำวัตรเย็น และเคารพธงชาติประจำวัน
 16. เวลา 18.00--19.00 น. รายการ สรรหามาเล่า โคยคุณกรสิริ และ คณะ
 17. เวลา 19.00--19.30 น. รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
 18. เวลา 19.30--20.00 น. รายการ สัจธรรมชีวิต โดยคุณเสรี ศรีสุกใส
 19. เวลา 20.00--21.00 น. รายการ ประวัติธรรมประวัติเมือง โดยคุณสุรินทร์ และคุณแสงสุรีย์
 20. เวลา 21.00--22.00 น. รายการ คืนนี้เรื่องลี้ลับ โดยคุณประสงค์ คุณจเร คุณถกล
 21. เวลา 22.00--23.00 น. รายการ ภาษาธรรมภาษาใจ โดย พระอาจารย์สุวรรณ สิริวณฺโณ วัดพุทธบูชา กทม.
 22. เวลา 23.00--24.00 น. รายการ บรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ จรัญ ทักขญาโณ จ.เชียงใหม่

รายการประจำอาทิตย์
 1. เวลา 05.00--06.00 น. เปิดสถานีและทำวัตรเช้า
 2. เวลา 06.00--07.00 น. รายการ พระธรรมเทศนาโดย พรธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)วัดอรัญบรรพต จ.หนองคาย
 3. เวลา 07.00--07.30 น. รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานีิวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
 4. เวลา 07.30--08.00 น. รายการ สาระคดีและพระบรมราโชวาท
 5. เวลา 08.00--09.00 น. รายการ เสียงอ่านธรรมะลีลา
 6. เวลา 09.00--10.00 น. รายการ หรรษาศาลาธรรม โดยคุณเพ็ญรัตน์ พัวพงไพรโรจน์
 7. เวลา 10.00--11.00 น. รายการ ธรรมบรรยาย โดย อ.ยุพา อร่ามกุล
 8. เวลา 11.00--12.00 น. รายการ ธรรมนิยาย ชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 9. เวลา 12.00--12.30 น. รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
 10. เวลา 12.30--13.00 น. รายการ ประชาสัมพันธ์ข่าว ของวิทยุคลื่นพุทธบูชา
 11. เวลา 13.00--14.00 น. รายการ โรงเรียนขงจื้อ โดย ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
 12. เวลา 14.00--15.00 น. รายการ ธรรมะวาไรตี้ โดยคุณพิมพ์วรา และคณะ
 13. เวลา 15.00--16.00 น. รายการ ธรรมะกับสุขภาพ โดย ดร.วิราสิริริ์ วสีวิรสิร์
 14. เวลา 16.00--17.00 น. รายการ เสื่อสารเพื่อการศึกษา โดย อ.จากพานิชการเชตุพน
 15. เวลา 17.00--18.00 น. รายการ ทำวัตรเย็น และเคารพธงชาติประจำวัน
 16. เวลา 18.00--19.00 น. รายการ มองโลกให้เป็นก็เย็นได้ โดยคุณทวี คุณมาลี ตรีประดับวงศ์
 17. เวลา 19.00--19.30 น. รายการ ถ่ายทอดข่าวจากสถานิวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
 18. เวลา 19.30--20.00 น. รายการ สัจธรรมชีวิต โดยคุณ เสรี และคณะ
 19. เวลา 20.00--21.00 น. รายการ กฏแห่งกรรม โดยคุณพิเชษฐ์ พยัคฆศาสตร์
 20. เวลา 21.00--22.00 น. รายการ อัตตชีวประวัติพ่อแม่ครูบาอาจาย์
 21. เวลา 22.00--23.00 น. รายการ ภาษาธรรมภาษาใจ โดย พระอาจารย์สุวรรณ สิริวณฺโณ วัดพุทธบูชา กทม.
 22. เวลา23.00--24.00 น. รายการ บรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ จรัญ ทักขญาโณ จ.เชียงใหม่

0 comments :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

วัดพุทธบูชา

Picture 012

Picture 008 Picture 006

Picture 010 Picture 013