วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บทสวดและคำแปล วัฏฏะกะปริตร

DSC08302 
วัฏฏะกะปะริตตัง
อิตถิ โลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน
สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา
มาตา ปิตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ
สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี
วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี
สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ ฯ
คำแปล  วัฏฏะกะปริตร
            คุณคือศีล ความสัตย์ ความสะอาดและความเอ็นดูมีอยู่ในโลก  ด้วยคำสัตย์นั้น  เราจักทำสัจจะกิริยา  อันยอดเยี่ยม  เราน้อมนึกถึงกำลังแห่งพระธรรม รำลึกถึงพระชินะพุทธเจ้าทั้งหลาย ในปางก่อน  เราศัยกำลังแห่งสัจจะ จึงขอทำสัจจะกิริยา  ปีกทั้งสองของเรามีอยู่ แต่บินไม่ได้  เท้าทั้งสองของเรามีอยู่  แต่เดินไม่ได้  มารดาและบิดาของเรา ก็ออกไปหาอาหารเสีย  นี่แนะไฟป่าขอท่านจงหลีกไปเสียเถิด 
           เมื่อเราทำสัจจะแล้ว เปลวไฟอันลุกโชติช่วง ก็หลีกไปห่างไปถึง ๑๖ กรีส ดุจดังเปลวไฟที่ตกถึงน้ำแล้วย่อมดับไป  ฉะนั้นสัจจะอื่นเสมอด้วยสัจจะของเรา ย่อมไม่มี  นี้เป็นสัจจะบารมีของเรา ดังนี้แล
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

พระราชภาวนาพินิจ

(สนธิ์ อนาลโย)

คณะผู้จัดทำรายการ

thumb_หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 3~0พระธรรมมงคลญาณ

ประธานสถาบันพลังจิตตานุภาพ

02พระราชภาวนาพินิจ

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

Scan0006พระสุวรรณสิริวัณโณ

ผู้ดูแลเว็บไซด์และผู้ดำเนินรายการภาษาธรรมภาษาใจ

Rotation of DSCF6306

พระครูสุนทรวินัยวัฒน์

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพุทธบูชา fm100.25mhz

penrut1คุณเพ็ญรัตน์พัวพงษ์ไพโรจน์ ผู้ดำเนินรายการหรรษาศาลาธรรม

DSC00062

ร.ศ.มานพ ตันตระบัณฑิต ผู้ดำเนินรายการกุศลสำหรับประชาชน

DSCF8162

ลุงพุทธิธรรม

ประธานแบ่งปัน สมุนไพรเพื่อสังคม

นักจัดรายการ5

คุณจิตตรา เพชรวงศ์

ประชาสัมพันธ์

FM100.25Mhz

Blog Archive

Blog Archive