วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บทสวดบาลีแท้ลองฟังดูนะครับ


Picture 012
Picture 008 Picture 006
Picture 010 Picture 013Pali Devotional Chanting


Album: 

Pali Devotional Chanting
 คลิกฟังออนไลน์ :

Thai_chanting.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :

pali-chant-02.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :

03-chant-03.mp3 คลิกฟังออนไลน์ :

04-chant-04.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :

05-chant-05.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :

06-chant-06.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :

07-chant-07.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :

08-chant-08.mp3
 ฟังออนไลน์ :

09-chant-09.mp3
 ฟังออนไลน์ :

10-chant-10.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :

11-chant-11.mp3
 คลิ๊กฟังออนไลน์ :

12-chant-12.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :

13-chant-13.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :

14-chant-14.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ :

15-chant-15.mp3
 ฟังออนไลน์ :

16-chant-16.mp3
 ฟังออนไลน์ :

17-chant-17.mp3
 ฟังออนไลน์ :

18-chant-18.mp3
 ฟังออนไลน์ :

19-chant-19.mp3 ฟังออนไลน์ :

20-chant-20.mp3
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

พระราชภาวนาพินิจ

(สนธิ์ อนาลโย)

คณะผู้จัดทำรายการ

thumb_หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 3~0พระธรรมมงคลญาณ

ประธานสถาบันพลังจิตตานุภาพ

02พระราชภาวนาพินิจ

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

Scan0006พระสุวรรณสิริวัณโณ

ผู้ดูแลเว็บไซด์และผู้ดำเนินรายการภาษาธรรมภาษาใจ

Rotation of DSCF6306

พระครูสุนทรวินัยวัฒน์

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพุทธบูชา fm100.25mhz

penrut1คุณเพ็ญรัตน์พัวพงษ์ไพโรจน์ ผู้ดำเนินรายการหรรษาศาลาธรรม

DSC00062

ร.ศ.มานพ ตันตระบัณฑิต ผู้ดำเนินรายการกุศลสำหรับประชาชน

DSCF8162

ลุงพุทธิธรรม

ประธานแบ่งปัน สมุนไพรเพื่อสังคม

นักจัดรายการ5

คุณจิตตรา เพชรวงศ์

ประชาสัมพันธ์

FM100.25Mhz

Blog Archive

Blog Archive