วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บทสวดและคำแปล ชะยะปะริตตัง


DSC08827
        มะหาการุณิโก  นาโถ                   หิตายะ   สัพพะปาณินัง
        ปุเรตวา  ปาระมี  สัพพา              ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง
        เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง ฯ
                ชะยันโต  โพธิยา  มูเล          สักยานัง  นันทิวัฑฒะโน
        เอวัง  ตวัง  วิชะโย  โหหิ              ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล
        อะปะราชิตะปัลลังเก                    สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร
        อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง            อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ ฯ
        สุนักขัตตัง สุมังคะลัง                   สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง
        สุกขะโณ  สุมุหุตโต  จะ                สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ
        ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง               วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง
        ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง               ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา
        ปะทักขิณานิ กัตวานะ                   ละภันตัตเถ   ปะทักขิเณ ฯ
คำแปล  ชะยะปะริตตัง
          ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์  ประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณา  ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม  เพื่อประโยชน์แก่สัตว์สรรสัตว์ทั้งหลาย  ถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดม  ด้วยความกล่าวคำสัตย์นี้  ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน ขอท่านจงมีชัยชนะ  ในมงคลพิธี  เหมือพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์  ถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธาภิเษก  ทรงปราโมทย์อยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูง  เป็นจอมมหาปฐมพี ทรงเพิ่มพูนความยินดี  แก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ฉะนั้น เทอญ
           เวลาที่สัตว์ประพฤติชอบ ชื่อว่าฤกษ์ดี  มงคลดี  สว่างดี  รุ่งดีและขณะดี  ครู่ดี  บูชาดีแล้ว  ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย  กายกรรม  เป็นประทักษิณ  ส่วนเบื้องขวา วจีกรรม เป็นทักษิณส่วนเบื้องขวา  มโนกรรม  เป็นประทักษิณ ส่วนเบื้องขวา  ความปรารถนา ของท่าน  เป็นทักษิณ  ส่วนเบื้องขวา  สัตว์ทั้งหลายทำกรรม  อันเป็นทักษิณ ส่วนเบื้องขวาแล้ว  ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลาย  อันเป็นประทักษิณ ส่วนเบื้องขวา
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

พระราชภาวนาพินิจ

(สนธิ์ อนาลโย)

คณะผู้จัดทำรายการ

thumb_หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 3~0พระธรรมมงคลญาณ

ประธานสถาบันพลังจิตตานุภาพ

02พระราชภาวนาพินิจ

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

Scan0006พระสุวรรณสิริวัณโณ

ผู้ดูแลเว็บไซด์และผู้ดำเนินรายการภาษาธรรมภาษาใจ

Rotation of DSCF6306

พระครูสุนทรวินัยวัฒน์

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพุทธบูชา fm100.25mhz

penrut1คุณเพ็ญรัตน์พัวพงษ์ไพโรจน์ ผู้ดำเนินรายการหรรษาศาลาธรรม

DSC00062

ร.ศ.มานพ ตันตระบัณฑิต ผู้ดำเนินรายการกุศลสำหรับประชาชน

DSCF8162

ลุงพุทธิธรรม

ประธานแบ่งปัน สมุนไพรเพื่อสังคม

นักจัดรายการ5

คุณจิตตรา เพชรวงศ์

ประชาสัมพันธ์

FM100.25Mhz

Blog Archive

Blog Archive