วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บทสวดและคำแปล มงคลจักรวาฬน้อย


DSC08827
มงคลจักรวาฬน้อย           
                                                         มงคลจักรวาฬน้อย

        สัพพะพุทธานุภาเวนะ  สัพพะธัมมานุภาเวนะ  สัพพะสังฆานุภา-
เวนะ  พุทธะระตะนัง  ธัมมะระตะนัง  สังฆะระตะนัง  ติณณัง  ระตะนานัง
อานุภาเวนะ  จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ  ปิฏะกัตตะยานุภา-
เวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ  สัพเพ  เต โรคา สัพเพ  เต ภะยา  สัพเพ
เต  อันตะรายา สัพเพ เต  อุปัททะวา  สัพเพ  เต ทุนนิมิตตา  สัพเพ
เต  อะวะมังคะลา  วินัสสันตุ  อายุวัฑฒะโก  ธะนะวัฑฒะโก  สิริวัฑฒะโก
ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก  วัณณะวัฑฒะโก  สุขะวัฑฒะโก โหตุ
สัพพะทา ฯ
        ทุกขะโรคะภะยา  เวรา                        โสกา  สัตตุ  จุปัททะวา
        อะเนกา  อันตะรายาปิ                         วินัสสันตุ  จะ เตชะสา
        ชะยะสิทธิ  ธะนัง  ลาภัง                     โสตถิ  ภาคยัง  สุขัง  พะลัง
        สิริ  อายุ  จะ วัณโณ  จะ                       โภคัง  วุฑฒี  จะ ยะสะวา
        สะตะวัสสา  จะ อายู จะ                       ชีวะสิทธี  ภะวันตุ เต ฯ
คำแปล มงคลจักรวาฬน้อย
      ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยคือ  พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘๔๐๐ ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก  ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า  ขอโรค  ภัย อันตราย อุปัทวะ นิมิตร้อย สิ่งไม่เป็นมงคล  ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น  จงฉิบหายมลายสูญไป  ขอท่านจงเป็นผู้เจริญอายุ เจริญทรัพย์ เจริญสิริ เจริญยศ เจริญพลัง เจริญวรรณ เจริญสุข ทุกเมื่อเทอญ
      ด้วยเดชานุภาพ  ขอความทุกข์ โศก โรค ภัย เวร ศัตรู อุปัทวะอันตรายทั้งหลาย  จงพินาศมลายไป  ขอท่านจงเป็นผู้มีความสำเร็จแห่งชัย มีทรัพย์ มีลาภ มีความสวัสดี  มีความโชคดี มีความสุข มีพละกำลัง มีสิริ อายุ วรรณะ โภคะ มีความเจริญ มียศตำแหน่ง  อายุยืนได้ร้อยปี  มีความสำเร็จในชีวิต  ขอสิ่งเป็นมงคลทั้งปวง  จงมีแก่ท่าน  ขอเทพยดาทั้งปวง  จงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งธรรมทั้งปวง  ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง  ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่าน  ในกาลทุกเมื่อ  ขอสิ่งเป็นมงคลจงมีแก่ท่าน  ขอเทพยดา  จงคุ้มครองรักษาท่าน  ตลอดไปเทอญฯ
Share:

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอนอบน้อมบูชาพระศรีรัตนตรัยและเทพยาดาทุกพระองค์สาธุ สาธุ สาธุ

    ตอบลบ

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

พระราชภาวนาพินิจ

(สนธิ์ อนาลโย)

คณะผู้จัดทำรายการ

thumb_หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 3~0พระธรรมมงคลญาณ

ประธานสถาบันพลังจิตตานุภาพ

02พระราชภาวนาพินิจ

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

Scan0006พระสุวรรณสิริวัณโณ

ผู้ดูแลเว็บไซด์และผู้ดำเนินรายการภาษาธรรมภาษาใจ

Rotation of DSCF6306

พระครูสุนทรวินัยวัฒน์

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพุทธบูชา fm100.25mhz

penrut1คุณเพ็ญรัตน์พัวพงษ์ไพโรจน์ ผู้ดำเนินรายการหรรษาศาลาธรรม

DSC00062

ร.ศ.มานพ ตันตระบัณฑิต ผู้ดำเนินรายการกุศลสำหรับประชาชน

DSCF8162

ลุงพุทธิธรรม

ประธานแบ่งปัน สมุนไพรเพื่อสังคม

นักจัดรายการ5

คุณจิตตรา เพชรวงศ์

ประชาสัมพันธ์

FM100.25Mhz

Blog Archive

Blog Archive