วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประวัติองค์หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ร้องโดยเพลิน พรมแดน

ประวัติองค์หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ร้องโดย เพลิน พรหมแดน
381c6f729bd166f8   คลิกฟังออนไลน์ : 1 กราบเท้าขอเล่าประวัติหลวงตามหาบัว

 คลิกฟังออนไลน์ : 
2 บวชแล้วเล่าเรียนปริยัติ

 คลิกฟังออนไลน์ : 
3 สงสัยมรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่

 คลิกฟังออนไลน์ : 
4 เลิกเรียนออกธุดงค์ปฏิบัติกรรมฐาน

 คลิกฟังออนไลน์ : 
5 นิมิตบอกเหตุน่าอัศจรรย์

 คลิกฟังออนไลน์ : 
6 เสาะหาครูบาอาจารย์.wma

 คลิกฟังออนไลน์ : 
7 ได้พบและศึกษาอยู่กับพระอาจารย์มั่น.wma

 คลิกฟังออนไลน์ : 
8 นิมิตบอกการปฏิบัติลำบากแต่สำเร็จ.wma

 ฟังออนไลน์ : 
9 กิเลสไม่ตายเราก็จะขอยอมตาย.wma

 ฟังออนไลน์ : 
10 เหตุที่กรรมฐานติดครูบาอาจารย์.wma

 คลิกฟังออนไลน์ : 
11 ปฏิบัติแบบอุกฤษฎ์ นั่งตลอดทั้งคืน.wma

 คลิ๊กฟังออนไลน์ : 
12 ''ธรรม''ย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม.wma

 คลิกฟังออนไลน์ : 
13 ติดสมาธิ.wma

 คลิกฟังออนไลน์ : 14 เดินทางปัญญา.wma

 คลิกฟังออนไลน์ : 
15 พระอาจารย์มั่นล้มป่วยลง.wma

 ฟังออนไลน์ : 16 พระอาจารย์มั่นจากไป.wma

 ฟังออนไลน์ : 17 ยิ่งภาวนายิ่งเกิดความอัศจรรย์.wma

 ฟังออนไลน์ : 
18 ผจญโรคเจ็บขัดในหัวอก.wma

 ฟังออนไลน์ : 
19 เผาศพกิเลสทั้งมวล ถึงวิมุตติสุดงาม.wma

 ฟังออนไลน์ : 
20 ปลงธรรมสังเวช.wma

 คลิกฟังออนไลน์ : 
21 รำลึกถึงพระคุณแม่.wma

 ฟังออนไลน์ : 
22 สร้างวัดป่าบ้านตาด.wma

 คลิกฟังออนไลน์ : 
23 นี่คือประวัติแต่เพียงสังเขปที่เก็บมา.wma

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

พระราชภาวนาพินิจ

(สนธิ์ อนาลโย)

คณะผู้จัดทำรายการ

thumb_หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 3~0พระธรรมมงคลญาณ

ประธานสถาบันพลังจิตตานุภาพ

02พระราชภาวนาพินิจ

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

Scan0006พระสุวรรณสิริวัณโณ

ผู้ดูแลเว็บไซด์และผู้ดำเนินรายการภาษาธรรมภาษาใจ

Rotation of DSCF6306

พระครูสุนทรวินัยวัฒน์

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพุทธบูชา fm100.25mhz

penrut1คุณเพ็ญรัตน์พัวพงษ์ไพโรจน์ ผู้ดำเนินรายการหรรษาศาลาธรรม

DSC00062

ร.ศ.มานพ ตันตระบัณฑิต ผู้ดำเนินรายการกุศลสำหรับประชาชน

DSCF8162

ลุงพุทธิธรรม

ประธานแบ่งปัน สมุนไพรเพื่อสังคม

นักจัดรายการ5

คุณจิตตรา เพชรวงศ์

ประชาสัมพันธ์

FM100.25Mhz

Blog Archive

Blog Archive