วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สวดมนต์ธเบต

ID_11449_thumb
 ฟังออนไลน์ : 42- สวดพาหุง ธิเบต.mp3 
 คลิกฟังออนไลน์ : 01- The Mantra of Acala Vidyaraja.mp3 
 คลิกฟังออนไลน์ : 02- The Great Compassion Mantra Of Avalokitesvara.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 03- Vairocana Buddha (พระไวโรจนะพุทธะ).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 04- OM VAJRA SATTVA HUM (โอม วัชระ สัตตวา หูม).mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 05- มหากรุณาธารณีสูตร-เด็ก.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 06- มหากรุณาธารณีสูตร-หญิง.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 07- บทสวดมนต์ธิเบต-1=มหากรุณาธารณีสู
 คลิกฟังออนไลน์ : 08- บทสวดมนต์ธิเบต-2.MP3
 ฟังออนไลน์ : 09- บทสวดมนต์ธิเบต-3.MP3
 ฟังออนไลน์ : 10- บทสวดมนต์ธิเบต-4.MP3
 คลิกฟังออนไลน์ : 11- บทสวดมนต์ธิเบต-5.MP3
 คลิ๊กฟังออนไลน์ : 12- บทสวดมนต์ธิเบต-6.MP3
 คลิกฟังออนไลน์ : 13- บทสวดมนต์ธิเบต-7.MP3
 คลิกฟังออนไลน์ : 14- บทสวดมนต์ธิเบต-8.MP3
 คลิกฟังออนไลน์ : 15- บทสวดมนต์ธิเบต-9.MP3
 ฟังออนไลน์ : 16- บทสวดมนต์ธิเบต-10.MP3
 ฟังออนไลน์ : 18- บทสวดมนต์ธิเบต-12.MP3
 ฟังออนไลน์ : 19- บทสวดมนต์ธิเบต-13.MP3
 ฟังออนไลน์ : 20- บทสวดมนต์ธิเบต-14.MP3
 ฟังออนไลน์ : 21- บทสวดมนต์ธิเบต-15.MP3
 คลิกฟังออนไลน์ : 22- บทสวดมนต์ธิเบต-16.MP3
 คลิกฟังออนไลน์ : 23- บทสวดมนต์ธิเบต-17.MP3
 คลิกฟังออนไลน์ : 24- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 1.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 25- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 2.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 26- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 3.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 27- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 4.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 28- บทสวดมนต์เพื่อมงคลชีวิต - 5.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 29- สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณ
 ฟังออนไลน์ : 30- สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณ
 ฟังออนไลน์ : 31- สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณ
 คลิกฟังออนไลน์ : 32- สวดมนต์ธิเบต-อภิตาภ สุขาวดี ธารณ
 คลิกฟังออนไลน์ : 33- ปรัชญาปารามิตาหฤทัยสูตร-ชาย.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 34- ปรัชญาปารามิตาหฤทัยสูตร-หญิง.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 35- มหากรุณาจิตธารณีสูตรคาถา-ทิเบต.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 36- มหากรุณาจิตธารณีสูตรคาถา-ไทย.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 37- คาถาชินบัญชร ธิเบต.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 38-พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ทรงโปร.mp3
 คลิกฟังออนไลน์ : 39-กวนอิม ปลดเปลื้องทุกข์ไทย.mp3
 ฟังออนไลน์ : 40-ยลโฉมพระบารมี ชาย-หญิง ไทย.mp3
 ฟังออนไลน์ : 41-เมี่ยวซัน.mp3
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

พระราชภาวนาพินิจ

(สนธิ์ อนาลโย)

คณะผู้จัดทำรายการ

thumb_หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 3~0พระธรรมมงคลญาณ

ประธานสถาบันพลังจิตตานุภาพ

02พระราชภาวนาพินิจ

เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

Scan0006พระสุวรรณสิริวัณโณ

ผู้ดูแลเว็บไซด์และผู้ดำเนินรายการภาษาธรรมภาษาใจ

Rotation of DSCF6306

พระครูสุนทรวินัยวัฒน์

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดพุทธบูชา fm100.25mhz

penrut1คุณเพ็ญรัตน์พัวพงษ์ไพโรจน์ ผู้ดำเนินรายการหรรษาศาลาธรรม

DSC00062

ร.ศ.มานพ ตันตระบัณฑิต ผู้ดำเนินรายการกุศลสำหรับประชาชน

DSCF8162

ลุงพุทธิธรรม

ประธานแบ่งปัน สมุนไพรเพื่อสังคม

นักจัดรายการ5

คุณจิตตรา เพชรวงศ์

ประชาสัมพันธ์

FM100.25Mhz

Blog Archive

Blog Archive